Banner

Bed?ich Dlouhý Praha-Let?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Bed?ich Dlouhý

Adresa: Místecká 567

  199 00 Praha-Let?any

  ?eská republika

Telefon

Email Bedrichdlouhy@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní autodopravy v?etn? expresních zásilek. Možnost p?evozu zboží v zav?šeném stavu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava