Banner

Bed?ich Dlouhý Praha-Let?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Bed?ich Dlouhý

Adresa: Místecká 567

  199 00 Praha-Let?any

  ?eská republika

Telefon

Email Bedrichdlouhy@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní autodopravy v?etn? expresních zásilek. Možnost p?evozu zboží v zav?šeném stavu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava