Banner

David Taliján Praha-?imice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Taliján

Adresa: Brandýská 178/36

  181 00 Praha-?imice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 271 761 082

Email talijan@talijan.cz

Web http://www.talijan.cz


Další informace

Zajišt?ní dopravy stavebního materiálu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava