Banner

DSV (pobo?ka Praha-Horní Po?ernice) Praha-Horní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DSV (pobo?ka Praha-Horní Po?ernice)

DSV 							  								 									 										(pobo?ka Praha-Horní Po?ernice)

Adresa: F.V.Veselého 2635/15

  193 00 Praha-Horní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon +420 234 726 621

Fax +420 234 726 620

Email pocernice@cz.dsv.com

Web http://www.dsv.com/cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:30

Další informace

Celosv?tový dodavatel p?epravních a logistických služeb p?sobící v 50 zemích sv?ta s 19 000 zam?stnanci a p?edpokládaným ro?ním obratem 4,4 mld. Euro. Poskytujeme silni?ní, leteckou a námo?ní p?epravu, outsorcing, celní služby, skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava