Banner

Eva Mrózková Praha-Mod?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Eva Mrózková

Adresa: Homérova 1981/8

  143 00 Praha-Mod?any

  ?eská republika

Telefon

Email info@anielik.sk

Web http://www.anielik.sk


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka smluvní dopravy osob, majetku ?i materiálu. Zajišt?ní odvozu vozidel a st?hování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava