Banner

Eva Mrózková Praha-Mod?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Eva Mrózková

Adresa: Homérova 1981/8

  143 00 Praha-Mod?any

  ?eská republika

Telefon

Email info@anielik.sk

Web http://www.anielik.sk


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka smluvní dopravy osob, majetku ?i materiálu. Zajišt?ní odvozu vozidel a st?hování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava