Banner

František Brunhofer Praha-Dolní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

František Brunhofer

Adresa: Úpická 317

  190 12 Praha-Dolní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon

Email brunhofer@post.cz

Web http://www.brunhofer.kvalitne.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní p?epravy náklad? do 3 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava