Banner

František Brunhofer Praha-Dolní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

František Brunhofer

Adresa: Úpická 317

  190 12 Praha-Dolní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon

Email brunhofer@post.cz

Web http://www.brunhofer.kvalitne.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní p?epravy náklad? do 3 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava