Banner

Hanyš - P?eprava, s.r.o. Praha-Prosek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Hanyš - P?eprava, s.r.o.

Adresa: Ok?ínecká 793/1

  190 00 Praha-Prosek

  ?eská republika

Telefon +420 281 930 231

Email klimes@hanys.cz

Web http://www.hanys.cz


Další informace

P?eprava a doprava nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava