Banner

Hanyš - P?eprava, s.r.o. Praha-Prosek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Hanyš - P?eprava, s.r.o.

Adresa: Ok?ínecká 793/1

  190 00 Praha-Prosek

  ?eská republika

Telefon +420 281 930 231

Email klimes@hanys.cz

Web http://www.hanys.cz


Další informace

P?eprava a doprava nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava