Banner

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s. Praha-Dolní M?cholupy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.
Autodoprava - kontakty

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

Adresa: Kutnohorská 288/82

  109 03 Praha-Dolní M?cholupy

  ?eská republika

Telefon +420 272 700 256

Fax +420 272 703 069

Email sales@icstransport.cz

Web http://www.icstransport.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:30 – 16:00

Další informace

Spedi?ní spole?nost zajiš?ující p?epravu do celého sv?ta, využívající spolehlivé sít? agent?. Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava, letecká, železni?ní a námo?ní kontejnerová p?eprava, spedice, celní služby a skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava