Banner

Ing. Antonín Louda Praha-?epy | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ing. Antonín Louda

Adresa: Španielova 1263/13

  163 00 Praha-?epy

  ?eská republika

Telefon +420 235 313 716


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava