Banner

Intereuropa mezinárodní doprava, transport a námo?ní agentura, p.o. - organiza?ní složka Praha-Nové M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Intereuropa mezinárodní doprava, transport a námo?ní agentura, p.o. - organiza?ní složka

Adresa: V jám? 699/1

  110 00 Praha-Nové M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 224 162 520

Fax +420 224 229 932


Další informace

Poskytování služeb v oblasti mezinárodní nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava