Banner

Intereuropa mezinárodní doprava, transport a námo?ní agentura, p.o. - organiza?ní složka Praha-Nové M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Intereuropa mezinárodní doprava, transport a námo?ní agentura, p.o. - organiza?ní složka

Adresa: V jám? 699/1

  110 00 Praha-Nové M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 224 162 520

Fax +420 224 229 932


Další informace

Poskytování služeb v oblasti mezinárodní nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava