Banner

Jan Fiala - nákladní doprava Praha-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Fiala - nákladní doprava

Adresa: Haštalská 749/4

  110 00 Praha-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 224 811 798


Další informace

Nabízíme silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava