Banner

Jan Fiala - nákladní doprava Praha-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Fiala - nákladní doprava

Adresa: Haštalská 749/4

  110 00 Praha-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 224 811 798


Další informace

Nabízíme silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava