Banner

Jan Fiala - nákladní doprava Praha-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Fiala - nákladní doprava

Adresa: Haštalská 749/4

  110 00 Praha-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 224 811 798


Další informace

Nabízíme silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava