Banner

Jan Pátek - nákladní autodoprava Praha-Dolní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Pátek - nákladní autodoprava

Adresa: V Záhorském 536

  190 12 Praha-Dolní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon

Email marcela.maskova@volny.cz


Další informace

Nabídka nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava