Banner

Jan Pátek - nákladní autodoprava Praha-Dolní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Pátek - nákladní autodoprava

Adresa: V Záhorském 536

  190 12 Praha-Dolní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon

Email marcela.maskova@volny.cz


Další informace

Nabídka nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava