Banner

Jan Soukup Praha-Kamýk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Soukup

Adresa: Pšen?íkova 672/28

  142 00 Praha-Kamýk

  ?eská republika

Telefon

Email honza.soukup@seznam.cz


Další informace

Nabízíme služby v oblasti autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava