Banner

Jan Soukup Praha-Kamýk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Soukup

Adresa: Pšen?íkova 672/28

  142 00 Praha-Kamýk

  ?eská republika

Telefon

Email honza.soukup@seznam.cz


Další informace

Nabízíme služby v oblasti autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava