Banner

Jan Vrko? Praha-Kr? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Vrko?

Adresa: Pacovská 961/7

  140 00 Praha-Kr?

  ?eská republika

Telefon

Email janvrkoc@seznam.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava