Banner

Jaroslav Krej?ík (pobo?ka Praha-Kolod?je) Praha-Kolod?je | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Krej?ík (pobo?ka Praha-Kolod?je)

Adresa: Záhornická 223/1

  190 16 Praha-Kolod?je

  ?eská republika

Telefon +420 281 971 049

Email jkrejcik@kservis.cz

Web http://www.kservis.cz


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava