Banner

Jaroslav Zíval Praha-Stod?lky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Zíval

Adresa: Ve stromo?adí 208/4

  155 00 Praha-Stod?lky

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Provoz autodopravy. Nabídka st?hování a rozvozu chlazeného zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava