Banner

Jimi - Dlouhý, spol. s r.o. Praha-Lochkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jimi - Dlouhý, spol. s r.o.

Adresa: Za ov?ínem 173

  154 00 Praha-Lochkov

  ?eská republika

Telefon +420 257 913 165

Fax +420 257 913 165

Email jimi-dlouhy@iol.cz

Web http://www.jimi-dlouhy.cz


Další informace

Poskytování služeb mezinárodní a vnitrostátní nákladní p?epravy v?etn? skladovacích služeb a služeb celní deklarace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava