Banner

Jimi - Dlouhý, spol. s r.o. Praha-Lochkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jimi - Dlouhý, spol. s r.o.

Adresa: Za ov?ínem 173

  154 00 Praha-Lochkov

  ?eská republika

Telefon +420 257 913 165

Fax +420 257 913 165

Email jimi-dlouhy@iol.cz

Web http://www.jimi-dlouhy.cz


Další informace

Poskytování služeb mezinárodní a vnitrostátní nákladní p?epravy v?etn? skladovacích služeb a služeb celní deklarace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava