Banner

Jind?ich Cvr?ek - SONÁDO Praha-Stod?lky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jind?ich Cvr?ek - SONÁDO

Adresa: Ke Koh-i-nooru 515

  155 00 Praha-Stod?lky

  ?eská republika

Telefon

Email jincvr.@seznam.cz


Další informace

Provozování nákladní dopravy vozidlem Liaz valník a hydraulickou rukou Hiab do 8t.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava