Banner

Ji?í Budka Praha-?epy | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Budka

Adresa: Španielova 1263/13

  163 00 Praha-?epy

  ?eská republika

Telefon +420 234 697 978


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava