Banner

Ji?í Budka Praha-?epy | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Budka

Adresa: Španielova 1263/13

  163 00 Praha-?epy

  ?eská republika

Telefon +420 234 697 978


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava