Banner

Ji?í Fibinger Praha-Radotín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Fibinger

Adresa: Prvomájová 1357/12

  153 00 Praha-Radotín

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 257 811 010

Email fibinger@auto-doprava.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava