Banner

Ji?í Fibinger Praha-Radotín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Fibinger

Adresa: Prvomájová 1357/12

  153 00 Praha-Radotín

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 257 811 010

Email fibinger@auto-doprava.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava