Banner

Ji?í Vep?ek Praha-Strašnice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Vep?ek

Adresa: Pod strání 2156/11

  100 00 Praha-Strašnice

  ?eská republika

Telefon

Email jiridoprava@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava