Banner

Josef Dvo?ák - Firma D + D Praha-Uh?ín?ves | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Dvo?ák - Firma D + D

Adresa: Františka Diviše 710/65

  104 00 Praha-Uh?ín?ves

  ?eská republika

Telefon +420 267 710 926

Fax +420 267 711 726


Další informace

Silni?ní nákladní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava