Banner

Josef Dvo?ák - Firma D + D Praha-Uh?ín?ves | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Dvo?ák - Firma D + D

Adresa: Františka Diviše 710/65

  104 00 Praha-Uh?ín?ves

  ?eská republika

Telefon +420 267 710 926

Fax +420 267 711 726


Další informace

Silni?ní nákladní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava