Banner

JUMBO - ST?HOVÁNÍ Praha-?erný Most | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

JUMBO - ST?HOVÁNÍ

JUMBO - ST?HOVÁNÍ

Adresa: Doležalova 1048/9

  198 00 Praha-?erný Most

  ?eská republika

Telefon +420 281 917 270

Fax +420 281 917 124

Email dusan@jumbo-stehovani.cz

Web http://www.jumbo-stehovani.cz


Další informace

St?hování stroj? a b?emen do 300 tun (stroje, auto). St?hování po celé ?R a v zahrani?í v?etn? celního odbavení. St?hování byt? a kancelá?í v?etn? balení, demontáže a montáže nábytku, stroj?. Piana, trezory, objemné p?edm?ty. Expresní autodoprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava