Banner

Kamex, s.r.o. (pobo?ka Praha-Dolní Chabry) Praha-Dolní Chabry | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kamex, s.r.o. (pobo?ka Praha-Dolní Chabry)

Kamex, s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Praha-Dolní Chabry)

Adresa: Dopravák? 749/3

  184 00 Praha-Dolní Chabry

  ?eská republika

Telefon +420 225 354 609

Email obchod-praha@kamex.cz

Web http://www.kamex.cz


Další informace

?inností firmy je mezinárodní zasilatelství, expresní p?eprava kusových zásilek (TOPTRANS) do 24 hodin ?R, letecká a námo?ní p?eprava, celní služby, skladování, mezinárodní a tuzemská doprava. Máme ?erpací stanice PHM a my?ky pro nákladní vozidla.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava