Banner

Kamex, s.r.o. (pobo?ka Praha-Dolní Chabry) Praha-Dolní Chabry | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kamex, s.r.o. (pobo?ka Praha-Dolní Chabry)

Kamex, s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Praha-Dolní Chabry)

Adresa: Dopravák? 749/3

  184 00 Praha-Dolní Chabry

  ?eská republika

Telefon +420 225 354 609

Email obchod-praha@kamex.cz

Web http://www.kamex.cz


Další informace

?inností firmy je mezinárodní zasilatelství, expresní p?eprava kusových zásilek (TOPTRANS) do 24 hodin ?R, letecká a námo?ní p?eprava, celní služby, skladování, mezinárodní a tuzemská doprava. Máme ?erpací stanice PHM a my?ky pro nákladní vozidla.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava