Banner

Kühne & Nagel, spol. s r.o. Praha-Jinonice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kühne & Nagel, spol. s r.o.

Kühne & Nagel, spol. s r.o.

Adresa: Peka?ská 621/7

  155 00 Praha-Jinonice

  ?eská republika

Telefon +420 257 090 011

Fax +420 257 090 099

Email info.praha@kuehne-nagel.com

Web http://www.kn-portal.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:00

Další informace

Doprava silni?ní, námo?ní, letecká, železni?ní a kombinované p?epravy, veletržní spedice, skladování zboží a distribuce. 46 000 zam?stnanc?, 850 kancelá?í ve 100 zemích sv?ta poskytuje služby v mezinárodní p?eprav? a logistický management.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava