Banner

Kühne & Nagel, spol. s r.o. Praha-Jinonice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kühne & Nagel, spol. s r.o.

Kühne & Nagel, spol. s r.o.

Adresa: Peka?ská 621/7

  155 00 Praha-Jinonice

  ?eská republika

Telefon +420 257 090 011

Fax +420 257 090 099

Email info.praha@kuehne-nagel.com

Web http://www.kn-portal.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:00

Další informace

Doprava silni?ní, námo?ní, letecká, železni?ní a kombinované p?epravy, veletržní spedice, skladování zboží a distribuce. 46 000 zam?stnanc?, 850 kancelá?í ve 100 zemích sv?ta poskytuje služby v mezinárodní p?eprav? a logistický management.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava