Banner

Kv?toslava N?mcová Praha-Mod?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kv?toslava N?mcová

Adresa: Urbánkova 3358/43

  143 00 Praha-Mod?any

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 244 403 332

Email kvetoslava.nem@seznam.cz


Další informace

Provoz mezinárodní nákladní silni?ní dopravy pro náklady do hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava