Banner

L-Bohemia, s.r.o. Praha-Karlín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? L-Bohemia, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

L-Bohemia, s.r.o.

Adresa: Sokolovská 85/104

  186 00 Praha-Karlín

  ?eská republika

Telefon +420 224 817 191

Fax +420 224 812 659

Email l-bohemia@l-bohemia.cz

Web http://www.l-bohemia.cz


Další informace

Silni?ní p?eprava potraviná?ského zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava