Banner

Ladislav Kratochvíl Praha-Horní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ladislav Kratochvíl

Adresa: ?ešovská 349/36

  193 00 Praha-Horní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Nabídka dopravy stavebních a jiných materiál? valníkovým vozem s možností vyložení hydraulickou rukou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava