Banner

Löfler trans, s.r.o. Praha-Libuš | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Löfler trans, s.r.o.

Adresa: Skalská 1

  142 00 Praha-Libuš

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 244 467 688

Email t.lofler@seznam.cz

Web http://www.autodoprava-lofler.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  nonstop

Další informace

P?eprava zásilek po celé Evrop?. Autodoprava, kamionová doprava, spedice a p?epravy náklad?. Mezinárodní p?eprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava