Banner

Marcel ?erný Praha-Kr? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Marcel ?erný

Adresa: Hurbanova 1188/15

  142 00 Praha-Kr?

  ?eská republika

Telefon

Email info@autodoprava-cerny.cz

Web http://www.autodoprava-cerny.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Vnitrostátní i mezinárodní p?eprava zboží a kusových zásilek, nábytku, stroj?, rozm?rných i t?žkých náklad?. St?hování byt?, dom?, kancelá?í a dílen.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava