Banner

Marcel ?erný Praha-Kr? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Marcel ?erný

Adresa: Hurbanova 1188/15

  142 00 Praha-Kr?

  ?eská republika

Telefon

Email info@autodoprava-cerny.cz

Web http://www.autodoprava-cerny.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Vnitrostátní i mezinárodní p?eprava zboží a kusových zásilek, nábytku, stroj?, rozm?rných i t?žkých náklad?. St?hování byt?, dom?, kancelá?í a dílen.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava