Banner

Marcel ?erný Praha-Kr? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Marcel ?erný

Adresa: Hurbanova 1188/15

  142 00 Praha-Kr?

  ?eská republika

Telefon

Email info@autodoprava-cerny.cz

Web http://www.autodoprava-cerny.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Vnitrostátní i mezinárodní p?eprava zboží a kusových zásilek, nábytku, stroj?, rozm?rných i t?žkých náklad?. St?hování byt?, dom?, kancelá?í a dílen.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava