Banner

Martin Novák Praha-Stod?lky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Novák

Adresa: Za Lužinami 120

  155 00 Praha-Stod?lky

  ?eská republika

Telefon

Email novakmartin@tiscali.cz


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava