Banner

Michal Hanzlík Praha-T?eboradice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Hanzlík

Adresa: B?lomlýnská 77/73

  196 00 Praha-T?eboradice

  ?eská republika

Telefon

Email hanzlikmichal@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezistátní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava