Banner

Michal Hanzlík Praha-T?eboradice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Hanzlík

Adresa: B?lomlýnská 77/73

  196 00 Praha-T?eboradice

  ?eská republika

Telefon

Email hanzlikmichal@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezistátní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava