Banner

Michal Hanzlík Praha-T?eboradice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Hanzlík

Adresa: B?lomlýnská 77/73

  196 00 Praha-T?eboradice

  ?eská republika

Telefon

Email hanzlikmichal@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezistátní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava