Banner

Michal Št?ch Praha-Bohnice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Št?ch

Adresa: Pozna?ská 444/15

  181 00 Praha-Bohnice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Zajišt?ní dodávková autodopravy. Nabídka rozvozu st?hování a vnitrostátní i mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava