Banner

Michal Št?ch Praha-Bohnice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Št?ch

Adresa: Pozna?ská 444/15

  181 00 Praha-Bohnice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Zajišt?ní dodávková autodopravy. Nabídka rozvozu st?hování a vnitrostátní i mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava