Banner

Michal Št?ch Praha-Bohnice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Št?ch

Adresa: Pozna?ská 444/15

  181 00 Praha-Bohnice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Zajišt?ní dodávková autodopravy. Nabídka rozvozu st?hování a vnitrostátní i mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava