Banner

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. Praha-Nusle | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o.
Autodoprava - kontakty

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o.

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o.

Adresa: Na Pankráci 1618/30

  140 00 Praha-Nusle

  ?eská republika

Telefon +420 234 633 334

Fax +420 234 633 344

Email info@cz.nyklogistics.com

Web http://www.cz.nyklogistics.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Poskytovatel služeb v oblasti skladování, dopravy a komplexní logistiky. Logistická ?ešení šitá na míru jednotlivým zákazník?m. Firma se 125-ti letou tradicí a pobo?kami po celém sv?t? p?sobící v ?eské republice 6 let. Od roku 2006 též na Slovensku.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava