Banner

Petr Slabý Autodoprava Praha-Horní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr Slabý Autodoprava

Petr Slabý Autodoprava

Adresa: Na sv?cence 1839/31

  193 00 Praha-Horní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nákladní silni?ní doprava. Vnitrostátní valníková se specializací na p?epravy hydraulickou rukou, sólová vozidla 8-t, p?ív?sové.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava