Banner

Petr Slabý Autodoprava Praha-Horní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr Slabý Autodoprava

Petr Slabý Autodoprava

Adresa: Na sv?cence 1839/31

  193 00 Praha-Horní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nákladní silni?ní doprava. Vnitrostátní valníková se specializací na p?epravy hydraulickou rukou, sólová vozidla 8-t, p?ív?sové.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava