Banner

Petr Slabý Autodoprava Praha-Horní Po?ernice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr Slabý Autodoprava

Petr Slabý Autodoprava

Adresa: Na sv?cence 1839/31

  193 00 Praha-Horní Po?ernice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nákladní silni?ní doprava. Vnitrostátní valníková se specializací na p?epravy hydraulickou rukou, sólová vozidla 8-t, p?ív?sové.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava