Banner

Petr VOSIKA Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr VOSIKA

Petr VOSIKA

Adresa: Jeseniova 1539/142

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 271 962 400

Email info@vosika.cz

Web http://www.vosika.cz


Další informace

St?hování a autodoprava s hydraulickou rukou celá ?R + Evropa. Valníky s hydraulickou rukou na 3,6t a 9,3t (v dosahu 16,6m zvedneme 1,9t). P?evoz stroj?, bun?k, stavebního materiálu. Montáž hydraulickou rukou. Specializace na st?hování stroj? bez omezení hmotnosti, pr?myslových za?ízení, výrobních linek, trezor?, server?, klimatiza?ních jednotek, pian, ví?ivých van a jiných b?emen. St?hujeme byty, kancelá?e, sklady a archívy. Vyklízení na skládku. Montáž nábytku, balení, zap?j?ení p?epravek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít zákonné pojišt?ní vozidla má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz. Porovnejte ceny povinného ru?ení 2010 v jednoduché kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava