Banner

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o. Praha-Radotín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o.

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o.

Adresa: Vrážská 240/22

  153 00 Praha-Radotín

  ?eská republika

Telefon +420 257 911 970

Fax +420 257 810 053

Email stehovani@stahl.cz

Web http://www.stahl.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Naše spole?nost nabízí komplexní st?hovací služby. Provádíme st?hování kancelá?ských prostor, v?etn? komplexní p?ípravy st?hování, st?hování byt?, um?leckých p?edm?t?, knihovních fond?, t?žkých p?edm?t? v ?R, zahrani?í i zámo?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít zákonné pojišt?ní vozidla má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz. Porovnejte ceny povinného ru?ení 2010 v jednoduché kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava