Banner

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o. Praha-Radotín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o.

Stahl - st?hovací služba, spol. s r.o.

Adresa: Vrážská 240/22

  153 00 Praha-Radotín

  ?eská republika

Telefon +420 257 911 970

Fax +420 257 810 053

Email stehovani@stahl.cz

Web http://www.stahl.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Naše spole?nost nabízí komplexní st?hovací služby. Provádíme st?hování kancelá?ských prostor, v?etn? komplexní p?ípravy st?hování, st?hování byt?, um?leckých p?edm?t?, knihovních fond?, t?žkých p?edm?t? v ?R, zahrani?í i zámo?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava