Banner

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

Adresa: Bo?ivojova 1048/55

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon +420 222 718 171

Fax +420 222 717 878

Email bdmoving@iol.cz

Web http://www.bdmoving.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 15:30

Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní st?hování byt?, kancelá?í, knihoven, archiv?, t?žkých b?emen. Zajiš?ujeme kompletní servis, pojišt?ní, bezplatné konzultace, dodávky obalového materiálu, zd?né a celní sklady, zastoupení v celním ?ízení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava