Banner

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

Adresa: Bo?ivojova 1048/55

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon +420 222 718 171

Fax +420 222 717 878

Email bdmoving@iol.cz

Web http://www.bdmoving.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 15:30

Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní st?hování byt?, kancelá?í, knihoven, archiv?, t?žkých b?emen. Zajiš?ujeme kompletní servis, pojišt?ní, bezplatné konzultace, dodávky obalového materiálu, zd?né a celní sklady, zastoupení v celním ?ízení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava