Banner

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

St?hování B + D Bed?ich Bi?ovec

Adresa: Bo?ivojova 1048/55

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon +420 222 718 171

Fax +420 222 717 878

Email bdmoving@iol.cz

Web http://www.bdmoving.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 15:30

Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní st?hování byt?, kancelá?í, knihoven, archiv?, t?žkých b?emen. Zajiš?ujeme kompletní servis, pojišt?ní, bezplatné konzultace, dodávky obalového materiálu, zd?né a celní sklady, zastoupení v celním ?ízení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava