Banner

St?hování HORA Praha-Smíchov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování HORA

St?hování HORA

Adresa: Kotevní 1277/2

  150 00 Praha-Smíchov

  ?eská republika

Telefon

Email ales@stehovani-hora.cz

Web http://www.stehovani-hora.cz


Další informace

Bezproblémové st?hování je samoz?ejmostí - nabízíme kompletní st?hovací služby, Váš majetek je po celou dobu st?hování pojišt?n proti poškození, provádíme demontáž a následnou montáž nábytku v?tších rozm?r?, jako jsou obývací st?ny, letišt?, st?hování t?žkých b?emen - trezory, klavíry, piana, t?žké kopírky a jiné, vyklízení a následná likvidace za?ízení, sou?ástí byt? a kancelá?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Hledáte výhodné pojišt?ní vozidla?
Povinn? ze zákona musíte mít tzv. povinné ru?ení. To zajistí, že v p?ípad? nehody bude odškodn?n ten, kdo nehodu nezavinil.

Jistotou pro ?idi?e je havarijní pojišt?ní, které se svolenou spoluú?astí pokryje škody v p?ípad? nehody nebo i krádeže.

Vybraná vizitka

Autodoprava