Banner

St?hování HORA Praha-Smíchov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování HORA

St?hování HORA

Adresa: Kotevní 1277/2

  150 00 Praha-Smíchov

  ?eská republika

Telefon

Email ales@stehovani-hora.cz

Web http://www.stehovani-hora.cz


Další informace

Bezproblémové st?hování je samoz?ejmostí - nabízíme kompletní st?hovací služby, Váš majetek je po celou dobu st?hování pojišt?n proti poškození, provádíme demontáž a následnou montáž nábytku v?tších rozm?r?, jako jsou obývací st?ny, letišt?, st?hování t?žkých b?emen - trezory, klavíry, piana, t?žké kopírky a jiné, vyklízení a následná likvidace za?ízení, sou?ástí byt? a kancelá?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít zákonné pojišt?ní vozidla má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz. Porovnejte ceny povinného ru?ení 2010 v jednoduché kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava